Maar liefst 12 redenen voor u om mee te gaan doen

 

 

   

1. Sport en bewegen: alléén voor 50+

Waarom sporten?

  2. Gezond bewegen: ook voor 50+ met een lichamelijke beperking

Informatie

  3. Gekwalificeerde en vakbekwame docenten

Contributie

  4. Lessen op vaste tijdstippen en locaties

Lesrooster

  5. Keuze van maandag tot en met vrijdag

Foto`s

  6. Minimaal een keer per week les
Inhoud lessen   7. Lage contributie

Vragen?

  8. Een ontmoetingspunt voor mensen

Contact

  9. Sociale contacten die het welzijn bevorderen

Aanmeldingsformulier

  10. Meerdere activiteiten mogelijk die goed zijn voor de gezondheid

Links

  11. Aantrekkelijke lessen
    12. Gevarieerd lesprogramma

Hier voel je alleen gezonde spanning                                                                                Je bent goed bezig......bij een sportvereniging