Informatie

Wij zijn vereniging voor 50 plussers, dat betekent gezond bewegen ook voor 50 plussers met een lichamelijke beperking. Wij zijn een "jonge" vereniging, dat wil zeggen dat we zijn ontstaan uit het gemeentelijke Galmproject en begin 2007 zelfstandig.
Wij geven u graag enige informatie over wat de vereniging doet, waar wij voor
staan en wat u de komende jaren van ons kunt verwachten.

 

WAT DOET DE VERENIGING
Alle huidige deelnemers en nieuwe leden, al dan niet met lichamelijke beperking blijvend de mogelijkheid geven tot sporten/bewegen;
Zorgen voor gekwalificeerde en vakbekwame docenten op goede locaties;
Zorgen voor permanente promotie, teneinde deelnemers blijvend enthousiast te maken voor sport;
De mogelijkheid geven om meerdere keren te sporten per week;
Zorgen voor voldoende draagvlak, gezonde structuur en organisatie.

 

WAT U VAN DE VERENIGING KUNT VERWACHTEN
In de komende jaren kan iedereen weer genieten van de aantrekkelijkheid van de lessen die zullen zijn afgestemd op ouderen al dan niet met een beperking;
 

Er sporten per week 9 teams waarin 5 docenten deskundig lesgeven;
Bij mooi weer is er de mogelijkheid om in overleg buiten te sporten (bijv. Nordic walking).
Kom eens kijken bij een van de 8 lessen, zie hiervoor onder de knop "
Lestijden + plaatsen" meldt u bij een docente en volg gratis 2 proeflessen. Daarna kunt u besluiten of u lid wilt worden van de vereniging en het aanmeldingsformulier invullen en inleveren, zie hiervoor onder de knop "aanmeldingsformulier"

 

HOE KUNT U LID WORDEN?
Na de 2 proeflessen wordt u lid van SGW.
Om al u gegevens in kaart te brengen, verzoeken wij u vriendelijk uw gegevens op het aanmeldingsformulier in te vullen, zodat wij u kunnen inschrijven als nieuw lid.
Er worden per jaar 40 lessen gegeven, de kosten bedragen €3,- per les.

 

WET VAN DE PRIVACY:
Zoals bekend hebben wij ook te maken met de nieuwe Europese privacywet,officieel de Algemene Verordening Persoonsgegevens.
Deze wet maakt de regels voor het opslaan van data en gegevens veel strenger.
Ook kleine verenigingen moeten gaan vastleggen over welke persoonsgegevens ze beschikken,wat ze daarmee doen,wie erbij kan en hoe ze zijn beveiligd.
Ook foto’s gemaakt van onze teams en wedstrijdfoto’s mogen alleen nog maar geplaatst worden op de website of kranten als de individuele leden er toestemming voor gegeven hebben.
Dat laatste zal ook toegevoegd worden op ons inschrijvingsformulier van Galm voor onze nieuwe leden.
Zodat wij voldoen aan de nieuwe wetgeving.
Onze gegevens van de website zijn door YOURHOSTING aangepast op de nieuwe wetgeving.
De procedure en methodiek is opgeslagen in ons archief.
De persoonsgegevens van onze leden zijn ondergebracht bij Pierre Lombarts die de ledenadministratie onder zijn beheer heeft.
Niemand heeft verder toegang tot die gegevens en zullen ook nooit verder voor iemand beschikbaar zijn. Email verstuurd naar onze leden zal in B.C.C. verstuurd worden om de privacy te waarborgen.
Voor eventuele vragen kunnen jullie altijd met het bestuur opnemen.

 

Home